MKŻ Bryza, pod patronatem Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego oraz akceptacji Okręgowego Związku Żeglarskiego, planują

zorganizowanie w okresie 04.07. - 07.07.2019 r. Regat Żeglarskich wstępnie

zapisanych w kalendarzu regat jako Regaty Gryfa o Puchar Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego.

Harmonogram Regat Gryfa o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

przedstawia się następująco:

04.07.2019 (czwartek) Świnoujście – zgłoszenia do regat, pomiary , weryfikacja świadectw

pomiarowych

05.07.2019 ( piątek ) Świnoujście odprawa załóg, start do wyścigu (ok. 36Nm) na trasie

Świnoujście – Dziwnów

06.07.2019 ( Sobota ) wyścig na trasie Dziwnów – Świnoujście ( ok. 25Nm)

07.07.2019 ( niedziela ) w wyścigi UP/Down na Zatoce Pomorskiej

07.07.2019 ( niedziela ) godz. 15:00 – zakończenie regat, rozdanie nagród , Port Jachtowy

Świnoujście

Jachty podzielimy na następujące grupy:

1 – jachty z pomiarem KWR grupa I

2– jachty z pomiarem KWR grupa II

3 – jachty z pomiarem ORC

4 - jachty bez pomiarów o długości do 8,50 metrów

5 – jachty bez pomiarów o długości powyżej 8,50 m.

Założeniem regat jest promocja żeglarstwa na terenie Zachodniopomorskiego Szlaku

Żeglarskiego w szczególności województwa zachodniopomorskiego. Duża ilość grup,

ma umożliwić start możliwie dużej grupie żeglarzy. Termin na początku lipca jest

korzystny ze względu na najdłuższe dni i najkrótsze noce, ponadto zaczyna się sezon

wakacyjny i żeglarze w regatach pokażą atrakcyjność naszego wybrzeża. Regaty są

również próba oceny zainteresowania tego typu impreza w aspekcie przyszłych regat o

szerszym zasięgu w tym również międzynarodowym ze względu na bliskość żeglarzy z

Niemiec czy też Dani i Szwecji.

Naszym zamierzeniem jest zorganizowanie regat, które będą kontynuowane w kolejnych

latach. Rozszerzenie zakresu regat na charakter międzynarodowy w kolejnych latach.

Zdobycie doświadczenia na tym polu może w przyszłości pozwolić na organizacje

imprezy typu Mistrzostwa Europy pokazując, że nie tylko imprezy tego